NVWA treft schietfuiken aan in gesloten gebied

Visserijinspecteurs van de NVWA hebben dinsdag 30 juni 8 schietfuiken aangetroffen in een deel van het IJsselmeer bij Lelystad waar het gebruik van deze fuiken niet is toegestaan. De schietfuiken bleken van een beroepsvisser te zijn. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De NVWA heeft de fuiken in beslag genomen en met hulp van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uit het water gehaald.

Om een gezonde visstand in het IJsselmeer te bevorderen, zijn er gebieden aangewezen waar niet mag worden gevist met bepaalde vistuigen, zoals schietfuiken. Het gebruik van schietfuiken is van 1 oktober tot 1 mei bovendien op het gehele IJsselmeer niet toegestaan. Wie in een gesloten gebied of tijdens de gesloten periode toch vist met schietfuiken pleegt een economisch delict. De NVWA maakt daarom altijd proces verbaal op tegen de visser. Naleving van deze beperkende maatregelen is van groot belang voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij.