Otter terug in de Gelderse Poort

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

Nijmegen, 24 januari 2014 – Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de otter terug in de Gelderse Poort. Vorige week werden bij toeval ottersporen ontdekt in het grensgebied van de Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Dat was aanleiding voor Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort om een cameraval te plaatsen. Groot was de opwinding en de blijdschap dat het dier deze week door de camera werd gefilmd.

>> Lees verder