Damherten zwemmen Veerse Meer over

Het is algemeen bekend dat er een grote populatie damherten op de Haringvreter leeft in het Veerse Meer. Het gebeurd regelmatig dat deze damherten het eiland verlaten en dan naar de vaste wal komen. Hierdoor opstaat grote schade aan de omliggende percelen van de daar aanwezige landerijen. Door een wandelaar werd het overzwemmen van damherten … Meer lezen

Dollende en stoeiende edelhertjes op film

Wist je dat ook jonge edelherten weleens met elkaar lopen te dollen en stoeien, zoals je dat kent van jonge honden of veulens? Zelfs boswachters zien dat gedrag bijna nooit. Des te bijzonderder is het, dat er ruim vijf minuten lang dollende herten zijn vastgelegd door de camera’s op het ecoduct de Woeste Hoeve. >> … Meer lezen

Vooraankondiging Oogstfeest op 9 oktober 2014

Voor de eerste keer organiseren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland het Oogstfeest: een gezellige najaarsbijeenkomst waar mensen uit maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren.

Meer lezen

Convenant ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

22 april 2014 – Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil met Staatsbosbeheer een convenant sluiten. Het te sluiten convenant dient ter vervanging van de huidige set sturingsafspraken, die de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2009 met Staatsbosbeheer heeft gemaakt. Dijksma heeft het concept van het convenant nu aan de Tweede Kamer gestuurd. … Meer lezen

Staatsbosbeheer blijft belangrijke spil in groen erfgoed

28 januari 2014 – Staatsbosbeheer krijgt de mogelijkheid extra inkomsten te verwerven. Daarnaast moet er een betere balans komen tussen het beschermen van kwetsbare en niet-kwetsbare natuur door de terreinen meer in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. >> Lees verder …