Palingstroper gepakt

fuiken z'zeeTijdens een reguliere surveillance van de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland werd in een watergang in de omgeving van Ouwerkerk (Zld) diverse objecten waargenomen. Tijdens een controle bleek dat er vermoedelijk verboden vistuigen waren geplaatst. Door de BOA’s werd een onderzoek ingesteld. Na enkele dagen van onderzoek kon een verdachte worden uitgenodigd om te verschijnen aan het bureau van politie voor het afleggen van een verklaring. De verdachte, een inwoner uit de gemeente Schouwen – Duiveland bekende fuiken te hebben geplaatst. De verdachte deed vrijwillig afstand van de inbeslaggenomen vistuigen. Er zal proces – verbaal worden opgemaakt en justitie zal de zaak in ogenschouw nemen.