Problemen bereikbaarheid 112 grensstreken

Geacht bestuur, beste collega,

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van het alarmnummer 112 in de grensstreek ‘Winterswijk-buitengebied’, welk is gelegen in het meest oostelijke deel van de Achterhoek, heb ik een uitnodiging ontvangen van de vaste commissie van Economische Zaken van de 2e Kamer om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de problematiek van de bereikbaarheid van 112 in de grensgebieden en plattelandsgemeenten. Deze hoorzitting zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2014 in het gebouw van de 2e Kamer in Den Haag.

Lees meer

Gesloten front tegen dumpingen drugsafval

foto: provincie Noord-Brabant
foto: provincie Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch, 20 december – Het dumpen van drugsafval is een milieumisdrijf waar goed georganiseerde criminelen achter zitten. Daar moet je dus ook goed georganiseerd tegen optreden. Vanuit die gedachte hebben een groot aantal Brabantse (overheids)organisaties en het Openbaar Ministerie hun samenwerking geïntensiveerd. Een gezamenlijk ontwikkeld actieplan moet de overlast van drugscriminaliteit in Noord-Brabant terugdringen.

Lees meer

Nieuwsbrief Beboa

De Nederlandse burgers zijn positief over de aanwezigheid van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in hun gemeente. Tegelijkertijd denken zij dat de inzet van boa’s ervoor kan zorgen dat de politie zich meer op haar kerntaken kan richten. Dit zijn belangrijke conclusies van een onderzoek naar de mening en verwachting van Nederlandse burger ten aanzien van de … Lees meer

Politie wil geen BOA’s

Den Haag – Veel agenten zien het niet zitten dat boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) taken overnemen van de politie. Vooral het opleidingsniveau van boa’s wordt door agenten als een pijnpunt ervaren. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau Motivaction, dat in handen is van deze krant. >> Lees verder op BN de Stem

Palingstroper gepakt

Tijdens een reguliere surveillance van de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland werd in een watergang in de omgeving van Ouwerkerk (Zld) diverse objecten waargenomen. Tijdens een controle bleek dat er vermoedelijk verboden vistuigen waren geplaatst. Door de BOA’s werd een onderzoek ingesteld. Na enkele dagen van onderzoek kon een verdachte worden uitgenodigd om te verschijnen … Lees meer

Stroperij langs de kust

Rayonbeheerders en handhavers hangen aan de lippen van Michel Ros. Helaas, stropen gebeurt nog steeds. Niet alleen op konijnen en ander wild, ook vissen zijn de klos. Dat is in onze Noord-Hollandse wateren niet anders. Om hier gerichter tegen op te treden, vond vorige week een kennisuitwisselings-middag plaats met de NVWA. 

Lees meer

Brief van de minister aan de 2e kamer

In het regeerakkoord is de afspraak opgenomen dat de uitrusting en bevoegdheden van boa’s beter geregeld worden. Tevens heeft uw Kamer tijdens het AO Politieonderwerpen op 24 januari jl. gevraagd om een ‘veiligheidsvisie’ waarbij het vooral zou moeten gaan om de rollen en taken van partijen die in de openbare ruimte, dus op straat, met toezicht en handhaving actief zijn, zoals politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Daarbij werd ook de samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de politie aangehaald. Ik heb toegezegd hierover voor het zomerreces een brief aan uw Kamer te sturen. Met deze brief geef ik uitvoering aan de afspraak uit het regeerakkoord en doe ik tevens mijn toezegging gestand.

In  alinea 4 staat de status van de groene BOA beschreven: download de brief   samenhang in toezicht buitengebied

Lees meer

De stand van het boa-bestel

Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren.

Evaluatie van het boa-bestel anno 2013: het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) functioneren.

Wat is de stand van de professionaliteit van de boa’s en van de kwaliteit van de opsporing?

Lees meer