Praktijkrichtlijn voor microscopische screening blauwalgen gepubliceerd

De normsubcommissie ‘Ecologie’ heeft de werkwijze van het blauwalgenprotocol uitgewerkt tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). NPR 9060 ‘Water – Hydrobiologische methoden – Microscopisch onderzoek blauwalgen (Cyanobacteriën) ten behoeve van risicobeoordeling oppervlaktewater’ is nu gepubliceerd.

>> Lees verder