Provincie Noord-Holland gaat door met strijd tegen verdroging natuur

De provincie Noord-Holland investeert € 2,75 miljoen in een subsidieregeling om verdroging van natuur te bestrijden. Voor een goede kwaliteit van de natuur in Noord-Holland is goed water belangrijk.

Er moet genoeg grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn om ervoor te zorgen dat bijzondere planten- en diersoorten niet achteruitgaan of om de achteruitgang die heeft plaatsgevonden te herstellen. Een van de belangrijkste oorzaken van achteruitgang is verdroging.

Afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen zoals in de Kennemerduinen, rond het Naardermeer en recent bij de Putten, een natuurgebied achter de Hondsbossche Zeewering. Dit heeft tot verbetering geleid maar er liggen nog veel plannen op de plank. Gedeputeerde Cees Loggen: “Met deze regeling wil de provincie Noord-Holland bijdragen aan het bestrijden van  verdroging van belangrijke gebieden zoals de duinen, het veenweidegebied, Texel, het Naardermeer & Vechtplassengebied. Hierdoor kunnen de inwoners van Noord-Holland blijven genieten van een gevarieerde natuur.”

De subsidieregeling is specifiek gericht op gebieden die deel uitmaken van het Europees netwerk van bijzondere natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Noord-Holland heeft 14 van dergelijke gebieden. Planten en dieren zijn hier afhankelijk van schoon water. Maar dat is er niet altijd. Aanvragen kunnen in de periode tussen 4 januari en 1 november 2017 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Meer informatie over de regeling en de aanvraag is te vinden op de provinciale website via het Digitaal loket subsidies.