Sterk nieuw bestuur Stichting Duinbehoud

Sinds 6 oktober 2016 heeft Stichting Duinbehoud een nieuw bestuur. Er is een breed bestuur samengesteld waarin diverse deskundigheden en vaardigheden zijn vertegenwoordigd. Het nieuwe bestuur wil het draagvlak voor duinbehoud in de samenleving vergroten, individuen en groepen die zich actief willen inzetten ondersteunen en vertegenwoordigen, en blijvend invloed uitoefenen op het beleid van overheden en terreinbeheerders.

>> Lees verder