Regen helpt grondwaterstand nauwelijks, natuur heeft het zwaar

Ondanks de regen van de afgelopen week, zijn de grondwaterstanden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) nog steeds erg laag, met name op de hoge zandgronden zoals de Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau.

>> lees verder