Ruben Smit legt unieke waterhuishouding Deelense Veld vast

HOENDERLOO – Natuurfilmer Ruben Smit maakt een serie korte films over Het Deelense Veld in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Voor zijn vijfde korte film (van in totaal acht), vanaf nu online, legde hij de unieke waterhuishouding van het gebied vast.

In het voorjaar, als smelt- en regenwater in de grond zakt, gebeurt er onder de grond van het Deelense Veld iets bijzonders. Het water, dat in contact komt met ijzermineralen en zuurstof, vormt daar een ‘ijzeroerbank’. Ruben Smit: ‘Die laag is waterdicht, waardoor het water niet verder kan wegzakken. Hij ligt betrekkelijk dicht onder het grondoppervlak en dat zorgt ervoor dat de enorme badkuip die het Deelense Veld eigenlijk is, heel snel overloopt.’

Vloedbos
Wat er dan gebeurt is spectaculair. Het water vormt op verschillende plekken wild stromende heidebeken, compleet met stroomversnellingen en watervalletjes. Smit: ‘De omliggende dennenbossen komen zelfs onder water te staan. Een kurkdroog zandlandschap verandert dan in een tijdelijk vloedbos. Dat kan trouwens ook in de zomer gebeuren, na een flinke onweersbui.’ Om het water vrij baan te geven, verplaatste Het Nationale Park De Hoge Veluwe enkele jaren geleden een fietspad.

Dodaars
De dodaars, een zeldzame watervogel, weet optimaal te profiteren van de tijdelijke vennen. Dodaarzen zijn ieder voorjaar met grote aantallen te vinden op de vennen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Smit ’De dodaars is een kleine fuut, die het qua voedselconcurrentie vaak moet afleggen tegen zijn grote broer, de gewone fuut. Maar die komt hier niet, omdat er in de tijdelijke vennen geen vis zit. De dodaars heeft dus het rijk alleen. Hij voedt zich met onder andere waterinsecten, salamanders, kikkervisjes en libellen.’

Het Deelense Veld
Het Deelense Veld is een 450 hectare groot heidegebied dat zowel qua omvang als natuurwaarde uniek is in Nederland. Het licht glooiende gebied bestaat uit natte heide. Ruben Smit brengt het gebied in beeld in acht korte thematische films. Daarbij komen alle seizoenen voorbij, samen met flora- en faunasoorten die illustratief zijn voor de natuurwaarden van het gebied. De korte films vormen samen, uitgebreid met extra materiaal, een langere film, die eind december van dit jaar door BNN-Vara wordt uitgezonden op de nationale televisie

Voor de film en aanvullende informatie over het project van Ruben Smit, zie https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/de-waterhuishouding

https://www.youtube.com/watch?v=2ume9UWHC7E