De Peelrandbreuk is in beweging op 12 mei!

‘s-Hertogenbosch 3 mei- Gelukkig niet letterlijk, de huizen blijven stevig staan in Oost-Brabant. Maar er gebeurt van alles rond de Peelrandbreuk. Op 12 mei tekenen zes gemeenten (Bernheze, Landerd, Uden, Boekel, Gemert-Bakel en Deurne), het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant in Uden de intentieverklaring ‘De breuk van Peel naar Maas wijst je de weg’ waarbij de Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden als Geopark erkend wordt.

Wijstgronden
De Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden is geomorfologisch uniek in Europa. Wijst is een bijzonder fenomeen dat alleen onder zeer specifieke omstandigheden voorkomt. De Peelrandbreuk markeert de overgang tussen de Peelhorst en de lager gelegen Centrale Slenk. Grondwater stroomt van hoog naar laag. Op het breukvlak echter wordt de doorstroming bemoeilijkt door het verspringen van de lagen in de ondergrond, waardoor het grondwater bij de breuk niet verder kan en opstijgt en als kwel aan de oppervlakte verschijnt. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Deze bijzondere vorm van kwel noemen we wijst.

Wijstgronden zijn zeldzaam en komen elders in Europa haast niet voor. Breuken in een ondergrond die is opgebouwd uit lagen klei, zand en grind -zoals het grootste deel van Nederland- zijn namelijk zelden in het landschap terug te vinden. Hoogteverschillen in het landschap verdwijnen op den duur ten gevolge van erosie. Het wijstgebied tussen Uden en Vorstenbosch is in 2004 dan ook door de provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot aardkundig monument.