Spreeuwenvangers gepakt

Eede (Zeeland) – Zondagochtend kreeg de politie van Belgische collega’s de melding dat mannen langs de Molenkreek in Eede IMG_0114(langs de grens), zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied met slagnetten bezig waren met het vangen van spreeuwen.

De politie ging gelijk ter plaatse en in samenwerking met de Belgische collega’s werd de omgeving hermetisch afgesloten. Ook werd een hondengeleider gewaarschuwd. Aan Belgische zijde werd vrij vlug een man uit Brugge aangehouden. Hij bekende op Nederlands grondgebied met een slagnet spreeuwen te hebben gevangen. Toen de politiehond ter plaatse kwam werd het veld doorzocht en kamen twee mannen tevoorschijn.

Het betroffen een 71-jarige Middelburger(B) en een 38-jarige man uit Maldegem. Zij werden overgebracht naar het bureau in Oostburg waar zij bekenden met spreeuwenvangst op Belgisch grondgebied bezig te zijn geweest. Ze waren terug naar Nederland gevlucht toen de Belgische veldpolitie ter plaatse kwam.

De mannen waren in het bezit van een kist met daarin 70 à 80 lokvogels. Deze kist werd in beslag genomen. In een vanginstallatie op Nederlands grondgebied werden nog eens 70 à 80 lokvogels aangetroffen. De levende vogels werden losgelaten. De twee mannen zijn, na het afleggen van een verklaring, ’s avonds weer in vrijheid gesteld.

De Belgische en Nederlandse politie troffen rondom de Molenkreek drie slagnetten aan van 2 x 18 meter met, in twee daarvan, een groot aantal lokvogels in een loknet.

In het riet van de Molenkreek bevonden zich twee schuilhutten. Vlak bij de plek waar de mannen zijn aangehouden vond de politie nog eens twee vogeltransportkooien met daarin 60 spreeuwen.

In de woning van de man uit Middelburg(B) werd een verboden vuurwapen aangetroffen. Ook werden er diverse volierevogels (putters,sijzen en vinken) die niet juist waren geringd aangetroffen en in beslag genomen. In de woning van de man uit Brugge werden in de vriezer diepgevroren spreeuwen gevonden door de Belgische politie.

Onderzoek door de beide politiediensten heeft uitgewezen dat de mannen professioneel te werk gingen en zeker al meer dan 2 jaar op soortgelijke wijze spreeuwen vingen. Uit verklaringen van de mannen gaat het hier om vele honderden spreeuwen. De spreeuwen waren bestemd voor consumptie of werden verkocht of weggegeven aan kennissen en familie.

De installaties voor de vangnetten zijn zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied afgebroken. Het Openbaar Ministerie in Nederland draagt de zaken die plaatsvonden op Nederlands grondgebied over aan de Belgische Procureur des Konings te Gent.

Deze zal de mannen dagvaarden.