Home > Nieuws > Algemeen > Wetswijziging NB wet art. 19 d

Wetswijziging NB wet art. 19 d

Sedert 1 februari 2009 staat in artikel 19 D van de N.B. wet het woord Natura 2000 gebied. Wil men kunnen optreden in de NB wet gebieden dan zal dat aangewezen dienen te zijn.