Stichting Duinbehoud op de bres voor het landschap in Zuid -Holland

De Stichting Duinbehoud adviseert de Statencommissie Duurzaamheid van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland, om meer aandacht te besteden aan de bescherming van het Zuid-Hollandse landschap. Daarbij kan de provincie gebruik maken van een instrument uit de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Die biedt provincies de mogelijkheid om provinciale landschappen aan te wijzen, die daarmee een wettelijk beschermde status krijgen. Ook kan de provincie, samen met de initiatiefnemers van de nationale parken werken aan de bescherming van het landschap in Nationaal Park Hollandse Duinen en Nationaal Park NL-Delta.

Het landschap is nu in Zuid-Holland niet beschermd. Ondanks het succes van de campagne Bescherm de kust, geldt dat ook nog voor het kustlandschap. Aan de binnenduinrand is de bescherming van landschappelijk schoon nog slecht geregeld en in kustplaatsen mogen, direct grenzend aan de duingebieden, nog steeds hoge torenflats neergezet worden. De natuur in de duinen zelf is redelijk goed beschermd, maar daarbij gaat het puur om de bescherming van specifieke soorten en vegetaties. Ook het Natuur Netwerk Nederland, waar bijvoorbeeld veel landgoederen in het strandwallenlandschap toe behoren, richt zich vooral op natuurwaarden en niet op het landschap.