Stroperij langs de kust

Rayonbeheerders en handhavers hangen aan de lippen van Michel Ros. Helaas, stropen gebeurt nog steeds. Niet alleen op konijnen en ander wild, ook vissen zijn de klos. Dat is in onze Noord-Hollandse wateren niet anders. Om hier gerichter tegen op te treden, vond vorige week een kennisuitwisselings-middag plaats met de NVWA. 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA; de voormalige AID) verlegt zijn aandacht van de Randmeren naar het Noord-Hollandse polderwater. Waarom? Omdat in het polderwater nog veel te stropen valt. De beroepsvissers in ons beheersgebied schatten dat dertig procent van de economische vissoorten zoals aal en snoekbaars illegaal wordt gevangen (en verhandeld). Tijdens de studiemiddag gaf Michel Ros, inspecteur Visserij en Landelijk cooerdinator visstroperij, een presentatie over wetgeving en opsporingstechnieken, speciaal voor onze rayonbeheerders en handhavers.

Lees verder: Nieuwsbank en hhnk actueel nieuws