Tropische temperaturen brengen tropische verrassingen

Het tropische weer van de afgelopen week zorgde voor tropische verrassingen in ons land. Er werden meer bijeneters gezien dan normaal. Logisch, want warm weer stuwt de bijeneter naar het noorden.

Waarom zou je bij warm weer in het zuiden van Europa blijven? Feit is dat er door het warme weer vogels in ons land te vinden zijn die we normaliter minder gauw tegen komen. Het warme weer stuwt ze op richting het noorden. Grote groepen vale gieren werden in de maand juni in Nederland gezien, zelfs meer dan 30 tegelijk in Gelderland. Tot half juni was er een scharrelaar in het Amsterdamse Waterleidinggebied neergestreken. Dit prachtige turquoise vogeltje (zo groot als een gaai) was zeker één van de tropische verrassingen van de afgelopen periode.

Maar het meest opvallend is toch wel het aantal bijeneters dat deze zomer in ons land te vinden is. De bijeneter is één van de meest kleurrijke vogels van Europa, op vakantie in Spanje en Frankrijk zien mensen hem vaak. De grootste populaties zijn te vinden in Rusland, Spanje, Oekraïne en Turkije. De 21 graden juli-isotherm wordt gezien als de grens van verspreiding. De bijeneter leeft van een breed scala aan insecten, maar honingbij, hommel en wespen vormen het grootste gedeelte van het menu.

De laatste jaren is hij ook steeds vaker in ons land te zien. De cijfers spreken voor zich. Sinds 1964 zijn er 39 gedocumenteerde broedgevallen in Nederland. Daarvan waren er 3 van voor het jaar 2000 en de rest van daarna. Sinds 2005 is er in Nederland elk jaar een broedgeval. Ook dit jaar zijn er op vijf plaatsen bijeneters met nestgedrag gezien, in de maand juni. Dat is rijkelijk laat voor bijeneters, maar dat kan komen door het koude voorjaar. Of er daadwerkelijk jongen zijn, is niet te zeggen. Mocht er op deze plekken inderdaad gebroed worden, dan zou dat een record voor Nederland betekenen, zegt de Werkgroep Bijeneter Nederland. En niet alleen in Nederland zijn broedgevallen te vinden, ook in Duitsland en Denemarken zetten deze kleurrijke vogels hun nageslacht op de wereld.

Door de hoge temperaturen in Europa zijn er meer bijeneters naar ons land afgezakt dan normaal. In de tropische dagen die achter ons liggen, was er zelfs sprake van een invasie. Verschillende groepen, variërend in grootte, zijn in heel het land gezien: 10 in Friesland, 5 in Zuid-Holland en zelfs 16 in Limburg. Hoe lang deze bijeneters hier blijven en of een deel ook tot broeden over zal gaan, is afwachten.

Benieuwd waar de bijeneters te zien zijn? Kijk dan op www.waarneming.nl voor de meest actuele informatie.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Christian Svane; Joerg Mager, Saxifraga