Uitnodiging Week van de BOA – 8, 9 en 10 september

Bijgaand treft u de uitnodiging, het programma en de workshopbeschrijvingen aan van de ‘Week van de BOA’ welke plaats zal vinden op 8, 9 en 10 september 2015 op de Concernlocatie Politieacademie te Apeldoorn.


nieuw-uniform-boaweek-2015Politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren en andere handhavingspartners staan voor hetzelfde doel: zorgen voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken en in het buitengebied. Alle partijen hebben elkaar hierin hard nodig, maar de samenwerking en de informatiedeling verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Ruim 20 participerende organisaties zetten aankomende tijd de schouders eronder om zaken voor BOA’s op korte termijn voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om het delen van informatie, betere opleidingen, verruiming van bevoegdheden en communicatie. Maar ook om de samenwerking onderling en tussen diverse instanties te verbeteren. Voor de deelnemende organisaties is dit een uitgelezen moment om de samenwerking te versterken met het oog op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.

Op 8,9 en 10 september 2015 organiseren wij de Week voor de BOA. Tijdens deze week willen we iedereen uitdagen samen te onderzoeken wat er nodig is om knelpunten die er nu liggen op te lossen en te leren van best practices.

Graag nodigen wij u uit om tijdens deze week of een deel daarvan aanwezig te zijn. Wij bieden u plenaire sessies met sprekers zoals:

  • Socioloog en publicist, Bas van Stokkom
  • Burgemeester van Apeldoorn, John Berends
  • Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur
  • Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten, Teo Wams
  • Substituut Nationale Ombudsman, Addie Stehouwer
  • Nationale Politie, Gery Veldhuis

Dagvoorzitter: Lieke Sievers, voorzitter Politie, Dieren- en Milieubescherming en directeur Veiligheidsregio IJsselland.

Daarnaast kunt u kiezen uit maar liefst 40 praktische workshops. In de bijlage treft u alle beschrijvingen van de workshops en het programma aan.

Doelgroep

Deze week is interessant voor BOA’s (openbare ruimte, milieu en natuur, welzijn en infrastructuur), hun leidinggevenden, beleidsmedewerkers, bestuurders en (team)chefs politie.

Praktische informatie

De week van de BOA vindt plaats op de Concernlocatie Politieacademie, Arnhemseweg 348 te Apeldoorn. Vanaf 8.30 uur is de ontvangst en rond 16.30 uur wordt de dag afgesloten met een hapje en een drankje. Deelname aan de

Week van de BOA of aan een deel daarvan is geheel kosteloos.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.politieacademie.nl/congressen. Bent u niet werkzaam bij de politie dan kunt u zich met code BOAWEEK2015 inschrijven. Een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Congres- en evenementenbureau Politieacademie, (055) – 5397497 of via congres@politieacademie.nl

Te downloaden