VVD start meldpunt Natura 2000 knelpunten

VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders is een meldpunt gestart waar mensen hun ervaringen met Natura 2000 kunnen delen. Geïnteresseerden kunnen hun ervaringen achterlaten op www.meldpuntnatura2000.nl  Lodders wil op deze manier inzicht krijgen in de gevolgen die het beleid heeft voor ruimtelijke ordening, verkeer, recreatie, vervoer, ondernemers, gemeenten, waterschappen en andere overheden. Lodders: ”Ik wil de verhalen van ervaringsdeskundigen inventariseren en inzet maken om te komen tot een structurele oplossing waar zowel natuurbescherming als economische ontwikkeling bij gebaat is”.

De VVD is groot voorstander van natuurbescherming, maar maakt zich wel zorgen over de grote gevolgen die de starre regels uit Europa hebben. Lodders:” De maatregelen moeten wel in verhouding staan tot gevolgen die het heeft voor de omgeving, en daar loopt het ben ik bang nu nog wel eens mis. Deze vaak strenge regels tasten het draagvlak voor natuurbescherming aan, en dat is voor niemand goed”.

 

Met vriendelijke groet,

 

W.J.H. (Helma) Lodders
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
VVD fractie