Jacht op vos met kunstlicht verboden

19-12-2010 Het beroepschrift van De Faunabescherming tegen een ontheffing voor het schieten van vossen in de provincie Friesland is door de rechtbank in Leeuwarden gegrond verklaard. Het beroep richtte zich tegen een ontheffing voor het doden van vossen in de hele provincie gedurende het gehele jaar tijdens de nachtelijke uren. Daarbij mocht ook kunstlicht worden gebruikt. Door deze uitspraak is het gebruik van kunstlicht per direct verboden.

Begin december 2009 heeft de provincie Friesland ontheffing verleend om tot december 2014 in de hele provincie vossen te schieten met behulp van kunstlicht. Het gebruik van kunstlicht is een bekende stropersmethode om vossen, maar ook andere dieren illegaal te doden. Met deze ontheffing gaf de provincie jagers toestemming om deze stropersmethode legaal toe te passen. Met deze ontheffing mochten vossen niet alleen in de hele provincie, maar ook gedurende het gehele jaar ’s nachts worden geschoten. Als argument voor het verlenen van deze ontheffing stelde de provincie dat vossen schade zouden aanrichten aan weidevogels.

De Faunabescherming heeft tegen deze ontheffing beroep ingediend bij de rechtbank in Leeuwarden. De rechtbank heeft uitgesproken dat het gebruik van kunstlicht strijdig is met afspraken die in de Benelux zijn gemaakt over het gebruik van middelen bij jacht of schadebestrijding. In het kader van de Benelux-overeenkomst is kunstlicht niet aangewezen als middel waarmee dieren mogen worden ‘bejaagd’ of ‘bestreden’.

Ook is de rechtbank het met De Faunabescherming eens dat ten onrechte toestemming is verleend om gedurende het gehele jaar vossen te schieten. De rechtbank haalt daarbij een door onze organisatie ingediende wetenschappelijk rapport aan, waarin wordt aangegeven dat het geen enkele zin heeft om in de zomer en de herfst op vossen te jagen. Het betreft dan over het algemeen jonge, onervaren vossen die de winter mogelijk toch niet hadden overleefd. Dit afschot heeft daardoor geen invloed op het aantal vossen dat het volgende voorjaar tijdens de broedtijd aanwezig is.

De rechtbank heeft met deze uitspraak het gebruik van kunstlicht bij het schieten van vossen in de provincie Friesland met onmiddellijke ingang verboden.

Gepost in Juridische zaken