Weer 24 Natura 2000 gebieden aangewezen

natura 2000Staatssecretaris Dijksma heeft voor 24 Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten ondertekend. Natura 2000-gebieden zijn unieke natuurgebieden waar planten en dieren extra beschermd worden en de natuurlijke rijkdom wordt versterkt. Er zijn dit jaar door de staatssecretaris 87 Natura 2000-gebieden formeel aangewezen, in totaal zijn er nu 145 van deze natuurgebieden. In Nederland komen uiteindelijk 160 Natura 2000 gebieden. De besluiten zijn vanaf dit moment al te raadplegen. De officiële publicatie in de Staatscourant zal in september plaatsvinden, dan start ook de formele terinzagelegging en de beroepsprocedure.

Lees verder: rijksoverheid