Wijst-gemeenten bundelen hun krachten

Uden, 12 mei 2016 – Het herstel en de toeristisch-recreatieve promotie van de unieke wijstgebieden in Oost-Brabant kunnen de komende jaren rekenen op ondersteuning van de betreffende gemeenten. Vanmiddag ondertekenden de gemeenten Bernheze, Landerd, Uden, Boekel, Gemert-Bakel en Deurne de intentieverklaring ‘De breuk van Peel naar Maas wijst je de weg’. De eerste stap om van de Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden een Geopark te maken.

De samenwerkingsovereenkomst betekent een overgang naar een nieuwe fase in het ontwikkelingstraject. De afgelopen zes jaar heeft vooral de provincie Noord-Brabant flink geïnvesteerd in het wijstherstel, onder meer door op de Maashorst de mogelijkheden voor herstelprojecten te verkennen en helpen uit te voeren. De komende tijd is het aan de gemeenten om initiatieven te ontwikkelen; ondersteund door de provincie en waterschap Aa en Maas.

Wijstgronden
De Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden is geomorfologisch uniek in Europa. Wijst is een bijzonder fenomeen dat alleen onder zeer specifieke omstandigheden voorkomt. De Peelrandbreuk markeert de overgang tussen de Peelhorst en de lager gelegen Centrale Slenk. Grondwater stroomt van hoog naar laag. Op het breukvlak echter wordt de doorstroming bemoeilijkt door het verspringen van de lagen in de ondergrond, waardoor het grondwater bij de breuk niet verder kan, naar boven stroomt en als kwel aan de oppervlakte verschijnt. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Deze bijzondere vorm van kwel heet ‘wijst”.

Succesvolle pilots
In drie pilotgebieden (Donzel, Slabroek, Graspeel) en één gebied in Gemert-Bakel (Geneneind) zijn de afgelopen jaren herstelprojecten gerealiseerd. Daarnaast heeft de provincie een flinke bijdrage geleverd in het afronden van het Annabos in Uden dat, gespaard bij de aanleg van de A50, is uitgegroeid tot het meeste gave stukje wijst.

Streek wil verder
Het succes van het wijstherstel in de pilotgebieden werpt, samen met het beleefbaar maken van de (Peelrand)breuk in het project ‘Breuken beleven’ zijn vruchten af, want de streek wil verder. Daarom hebben de betreffende gemeenten zich, samen met waterschap Aa en Maas, bestuurlijk georganiseerd. Burgemeester Pierre Bos is benoemd tot eerste voorzitter van dit bestuurlijk platform Wijst-Peelrandbreuk.De provincie blijft bestuurlijk betrokken en zal het herstel van wijstgebieden financieel ondersteunen.