Groene Praktijk Opleiding gaat van start!

Veel mensen trekken erop uit nu zij door de coronacrisis vaak aan huis gebonden zijn. Hierdoor word het buitengebied overlopen door mensen die het binnen zitten zat zijn en soms (on)bewust de toegangsregels overtreden. In onze huidige maatschappij, waarbij de mensen meer dan normaal snel geïrriteerd zijn, mondiger zijn en vinden dat zij er wat van moeten zeggen, vertrouwen de boa’s op hun intuïtie en communicatieve vaardigheden bij het aanspreken van deze mensen. Naast het overtreden van deze toegangsregels moet de boa andere misstanden kunnen waarnemen en oppakken.

Als boa wordt je na het afronden van de opleiding beëdigt en door de werkgever ‘losgelaten’ om te handhaven in je werkgebied. De werkgever zorgt over het algemeen voor een inwerkperiode en gaat er vanuit dat de boa daarna in de praktijk kennis en vaardigheden opdoet. Dit valt in de praktijk niet altijd mee vanwege de diversiteit en specialisaties binnen het ‘’groene’’ werkveld.

In het groene werkveld is niet altijd alles wat het lijkt! Niet elke wetsovertreding ligt voor de hand en zijn ook niet altijd eenvoudig te constateren; daarbij is de Wet gecompliceerd. Dit zorgt ervoor dat de boa niet alleen moet vertrouwen op zijn intuïtie, maar ook op zijn specifieke kennis. Buiten de wettelijke kennis wordt de boa geacht specifieke kennis van het werkgebied te hebben, het herkennen van vegetatie en diersoorten in het werkgebied en “het gezond” kritisch bekijken/analyseren van de houding en handelingen van de mensen in het veld essentieel.

Speciaal voor de KNVvN is door een team van (praktijk)deskundigen op het gebied van toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming de Groene Praktijk Opleiding (GPO) opgezet. Met deze GPO willen wij de “groene” boa’s een basis gegeven om controles in het veld uit te kunnen voeren en misstanden in het groene werkveld te herkennen en hoe hier een vervolg aan te geven. Denk hierbij aan misstanden bij de uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding van dieren, stropen van vis, gevogelte en andere dieren, gebruik van illegale wapens, etc.

Deze driedaagse GPO vindt volledig plaats op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De cursisten maken aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis met de specifieke (opsporing)taken in het groene werkveld. Na een theoretisch gedeelte van anderhalve dag gaan de cursisten in het veld middels praktijkgerichte casussen jagers, stropers en andere overtreders controleren.

Tijdens deze casussen leren cursisten hoe zij in het veld controles uit voeren, hoe ze overtredingen kunnen herkennen/waarnemen, de overtreding kunnen laten stoppen, bepalen of proces-verbaal noodzakelijk is en/of eventueel over moet worden gegaan tot inbeslagname van voorwerpen en/of dieren. De casussen zijn gebaseerd op echte situaties en ervaringen van de praktijkdeskundigen. Wat deze cursus zo uniek maakt is het feit dat cursisten tijdens realistische casuïstiek kennis maken met jagers of stropers die daadwerkelijk uitvoering geven aan jacht en/of beheer en schadebestrijding waarbij echte geweren, munitie en (ge)dood wild gebruikt wordt. Donderdag 3 september is de kick-off van de eerste cursus van 2020.

Heb jij interesse en wil je meer weten over deze cursus? Stuur ons een email!

Voorzitter van de KNVvN Rolf Overdiep samen met de cursisten en praktijkdeskundigen op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt