Herstructurering KNVvN

Gorinchem, 11 juni 2015 – Velen weten dat een drietal afdelingen grote moeite hebben gehad met de wijze waarop de vereniging zijn nieuwe koers is ingeslagen. Het landelijk bestuur en de drie afdelingen zijn op 11 juni bij elkaar gekomen om hierover te overleggen.

Formeel ging het daarbij over de procedure met betrekking tot de goedkeuring van de nieuwe statuten. Onze grootste zorg was dat de afdelingen/regio’s in de voorgestelde statuten niet zijn verankerd. Ook vonden onze leden dat de KNVvN natuurlijk vooruit moet kijken, maar daarbij aandacht moet blijven bestaan voor de basis waaruit onze vereniging is voortgekomen.

Concreet vonden wij dat de rol van de afdelingen/regio’s te zwak was geformuleerd en slechts uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Dit geeft onvoldoende zekerheid dat onze vereniging ook gevoed wordt vanuit de regio’s. Daarom is van belang dat het initiatief voor de keuze van een regiocommissaris bij de regio zelf ligt. Wij denken dat hierdoor kan worden gewaarborgd dat onze vereniging ook in toekomst succesvol de belangen van haar leden kan behartigen.

Het landelijk bestuur en de drie afdelingen zijn op 11 juni bij elkaar gekomen om hierover te overleggen. Tijdens dit overleg hebben wij op een open en eerlijke manier met elkaar gesproken over wat er leefde bij onze leden. Het was een zeer nuttige bijeenkomst waarbij we gezamenlijk een oplossing hebben gezocht en gevonden voor de ontstane situatie. Het bestuur zal op de jaarvergadering inhoudelijk ingaan op de gemaakte afspraken.

Wij zijn het bestuur erkentelijk voor haar constructieve opstelling en gaan de komende jaren weer vol vertrouwen tegemoet.

Afdeling Brabant / Limburg,  Friesland / Groningen / Drenthe, en Utrecht / ’t Gooi.