Hoger beroep ziekte van Lyme

Noord-Beveland 15 augustus 2009 –  Naar aanleiding van een hoger beroepszaak tussen een ex – veldpolitiemedewerker van de Regiopolitie Zeeland in zake de beroepsziekte  Lymezal deze dienen  op 17 september 2009 om 11.00 uuur in Utrecht.

Indien u het Hoger beroep wil bijwonen, wilt u mij dit dan voor 31 augustus laten weten. –  dit kan via de website.

Ook voor sommige beroepsgroepen is de zitting belangrijk.  De Nederlandse Vereniging voor Lymepatienten heeft inmiddels ook aan de leden een oproep gedaan de rechtzaak bij te wonen. 

Met vriendelijke groet  – A.H.J.M. Riemslag.