Themadag Ruimtelijke Ordening

Op 19 november 2009 organiseert het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, samen met het Ministerie van LNV, Politie Dier en Milieu (PDM) een themadag Ruimtelijke ingrepen en Natuur.
Daarbij is het van belang dat wij de doelgroepen benaderen die een rol hebben binnen het gehele palet van de beleidsvorming, planvorming, onderzoek, uitvoering en handhaving


Datum: 19 augustus 2009  – Hoe kunnen we in Nederland de gewenste ruimtelijke ingrepen uitvoeren met aandacht voor het milieu en de natuurbelangen? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Hoe kan vroegtijdig plannen problemen achteraf voorkomen?
Kom voor de antwoorden naar de landelijke themadag Ruimtelijke Ingrepen en Natuur die op 19 november in Apeldoorn wordt georganiseerd. De themadag is bedoeld voor beleidsmakers en handhavers die zich bezig houden met Ruimtelijke Ontwikkeling of Natuurbescherming

Organiserende partijen zijn: het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM), het Ministerie van LNV, de vereniging Politie, Dier en Milieu (PDM) en de Politieacademie. We staan in Nederland voor een enorme opgave op het gebied van wonen, natuurontwikkeling, infrastructuur en werken. Onze ruimte is schaars en er wordt vanuit verschillende belangen beslag op gelegd. Ontwikkelingen die gewenst zijn vragen  grote offers van milieu en natuurbelangen. Bouwend Nederland en Handhavend Nederland krijgen bij al deze projecten en activiteiten te maken met een veelheid aan wettelijke kaders en daarmee samenhangende regelgeving. Deze themadag wil inzicht geven in de gevolgen van de ruimtelijke ingrepen op de natuur, wil samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen bewerkstelligen en zal vooral een praktische insteek hebben.  Door een proactieve benadering kunnen plannen zorgvuldig worden ingericht zonder dat achteraf discussie ontstaat over onomkeerbare schade.

Inschrijven vanaf 15 september via  LOM

Inleidingen worden gegeven door mr. drs. L.C. Brinkman van Bouwend Nederland en drs B. Heller, gedeputeerde provincie Noord-Holland. Deelnemers kunnen een keuze maken uit verschillende workshops, die de totale keten beslaan van beleidsvorming, planvorming, onderzoek, uitvoering en handhaving. In de pauzes kan de informatiemarkt worden bezocht. Er is plaats voor maximaal 300 deelnemers.

Voor meer informatie Bert Kaspers, adjunct-secretaris LOM,
070-3519703