Landelijke Schietdag

Doorn, 26 augustus 2013 – In verband met het overlijden van onze penningmeester Jaap v.d. Waerdt hebben wij als Dagelijks Bestuur gemeend om de landelijk schietdag door te laten gaan. Aan de afdeling Utrecht is gevraagd om de Landelijke Schietdag te gaan organiseren.  Voor zover nu bekend zal de Landelijke Schietdag ergens gaan plaats vinden in de maand oktober van 2013.

Zodra er meer bekend is zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd via de afdelings secretarissen..