Problemen bereikbaarheid 112 grensstreken

Geacht bestuur, beste collega,

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van het alarmnummer 112 in de grensstreek ‘Winterswijk-buitengebied’, welk is gelegen in het meest oostelijke deel van de Achterhoek, heb ik een uitnodiging ontvangen van de vaste commissie van Economische Zaken van de 2e Kamer om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over de problematiek van de bereikbaarheid van 112 in de grensgebieden en plattelandsgemeenten. Deze hoorzitting zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2014 in het gebouw van de 2e Kamer in Den Haag.

Deze problematiek speelt op diverse locaties in het gebied en meerdere ernstige incidenten hebben plaatsgevonden waarbij het alarmnummer 112 niet middels het mobiele telefoonnetwerk kon worden bereikt. Een adequate uitvoering van het werk dat o.a. verricht wordt door de boa’s en andere hulpverleningsinstanties is hierdoor niet altijd mogelijk. De veiligheid van de burger en opsporingsambtenaar is in het geding.

Ik weet dat deze problematiek niet alleen in de Achterhoek speelt. Ten einde zo gedocumenteerd mogelijk het gesprek in te gaan, zou ik graag ook willen beschikken over voorbeelden van incidenten elders in het land, waarbij collega’s van hulpverleningsdiensten o.a. politie / boa betrokken zijn.

Mochten er collega’s van uw vereniging (ook) ervaring hebben met de problematiek van de mobiele (on) bereikbaarheid van 112 in de grensgebieden en plattelandsgemeenten dan zou ik deze ervaringen graag in een korte beschrijving via de e-mail (willem.saris@no-gelderland.politie.nl) ontvangen.

Ik verzoek u om uw medewerking in deze.

In afwachting op uw reactie,

met een vriendelijke groet,

Willem Saris