Verbod op plezierjacht

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een verbod om voor de lol te jagen op bijvoorbeeld eenden, herten of konijnen. De PVV en SP steunen de initiatiefnota hierover van PvdA, GroenLinks en D66.  Daardoor is het nagenoeg zeker dat plezierjacht wordt verboden. De partijen vinden dat jacht alleen moet worden toegestaan als het niet anders kan. Natuurorganisaties zijn blij met het voorstel. In ons land zijn ongeveer 30.000 plezierjagers actief. Zij trekken er in het weekend op uit om voor de lol te jagen op bijvoorbeeld eenden, herten of konijnen. PvdA, D66 en GroenLinks willen deze jagers dit pleziertje nu ontnemen. In een initiatiefnota stellen zij voor de lijst met vrij bejaagbare diersoorten af te schaffen. Alleen als het echt nodig is moet de jacht worden toegestaan, vinden de partijen.  Partijen willen natuurwetgeving vereenvoudigen Het voorstel om de plezierjacht te verbieden, is een van de onderdelen uit de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ die de drie partijen vandaag presenteren. In deze nota pleiten ze voor een einde aan de lappendeken van natuurgebieden. Ze willen de natuurwetgeving flink vereenvoudigen. Er moeten twee categorieën overblijven: topnatuur, zoals de Veluwe en de Wadden, en Mooi Nederland, zoals Kinderdijk of het Groene Hart.  De plannen zijn volgende de partijen een antwoord op de plannen van voormalig staatssecretaris Bleker (CDA). In een gezamenlijke verklaring stellen ze dat de bewindsman in het vorige kabinet ‘de bijl in het nationale netwerk aan natuurgebieden’ zette. Ook zou hij verschillende dieren vogelvrij hebben verklaard door de jachtlijst uit te breiden. De voorstellen zijn aangeboden aan staatssecretaris Dijksma (Natuur, PvdA). Natuurorganisaties hebben verheugd gereageerd op de plannen. “We zijn heel bij dat de rancune van Bleker eruit is”, laat een woordvoerder van Natuurmonumenten namens de sector weten. Het is volgens haar op belangrijke punten ‘echt een stap voorwaarts’. Wel stelt ze het jammer te vinden dat in het voorstel de informatie over monitoring en handhaving ontbreekt. Dit zou de wet volgens de woordvoerder een vrijblijvend karakter geven.