Vooraankondiging Oogstfeest op 9 oktober 2014

Voor de eerste keer organiseren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland het Oogstfeest: een gezellige najaarsbijeenkomst waar mensen uit maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren.

UITN_Oogstfeest_LRDEF2