Zoogdier gezien? Geef het door

 In de provincie Utrecht worden de komende twee jaar alle in het wild levende zoogdieren in kaart gebracht met het project Zoogdieratlas.nl. Iedereen kan hieraan meehelpen, want alle waarnemingen zijn belangrijk, van konijn tot vos, van mol tot das en van ree tot bunzing.
Iedereen die wel eens een zoogdier ziet of heeft gezien kan meehelpen de Zoogdieratlas van Utrecht een succes te maken. Het gaat namelijk niet alleen om bijzondere zoogdiersoorten. Ook waarnemingen van algemene soorten zoals konijnen, mollen, reeën, huismuizen e.d. zijn welkom.

Iedereen die wel eens een zoogdier ziet of heeft gezien kan meehelpen de Zoogdieratlas van Utrecht een succes te maken. Het gaat namelijk niet alleen om bijzondere zoogdiersoorten. Ook waarnemingen van algemene soorten zoals konijnen, mollen, reeën, huismuizen e.d. zijn welkom. Voor het bekijken van waarnemingen is een speciale website geopend: www.zoogdieratlas.nl. U kunt zelf op eenvoudige wijze waarnemingen doorgeven via de websites www.telmee.nl en www.waarneming.nl. De ingevoerde waarnemingen zijn dan direct zichtbaar op www.zoogdieratlas.nl.

Waarom een zoogdieratlas?
Het project Zoogdieratlas Utrecht maakt onderdeel uit van het landelijke project Zoogdieratlas.nl, dat als doel heeft in drie jaar tijd zoveel mogelijk waarnemingen van in het wild levende zoogdieren te verzamelen. Het gaat zowel om oude waarnemingen (terug tot 1988), als om nieuwe waarnemingen. Die waarnemingen worden vervolgens gebruikt om uit te zoeken welke gebieden belangrijk zijn voor zoogdieren of welke routes ze gebruiken om van hun slaap- of kraamplaatsen bij hun voedselgebieden te komen. Dit is belangrijke informatie voor het natuurbeleid en het natuurbeheer in de provincie Utrecht. Dankzij deze gegevens weet bijvoorbeeld een terreinbeheerder welke terreinen belangrijk zijn voor het behoud van een zoogdiersoort of weet de Provincie waar een tunnel onder een weg gelegd moet worden zodat dassen veilig naar de overkant kunnen lopen.

Door de resultaten van dit project te vergelijken met de Atlas van de Nederlandse zoogdieren van 1988 wordt bovendien duidelijk welke soorten het moeilijk hebben of zich de afgelopen twintig jaar juist hebben uitgebreid.  

De gegevens vormen ook de basis voor de handhaving van de natuurwetgeving. Initiatiefnemers kunnen via Het Natuurloket (www.natuurloket.nl) de gegevens inzien om te bepalen of in hun plangebied beschermde zoogdiersoorten voorkomen en daar vervolgens rekening mee houden.

Zoogdieratlas Utrecht is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Het Utrechts Landschap, Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Dassenwerkgroep Leersum-Amerongen en de Vleermuiswerkgroep Utrecht.