Zorgeloos aanvragen van SNL beheerssubsidies via Stichting De Landschapwacht

Stichting De Landschapwacht vraagt in opdracht van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap beheersubsidies aan bij SNL (subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer) voor landeigenaren. Stichting de Landschapswacht heeft als missie het behouden van eeuwenoude cultuurhistorische landschapselementen, zoals heggen, houtwallen en elzensingels.

Mede dankzij onze expertise heeft een aanvraag via Stichting De Landschapwacht voor u de volgende voordelen zoals zorgeloze aanvraag dankzij grondige expertise van landschapelementen en subsidieregeling;

  1. geen afrekening van beheerresultaat van landschapselementen;
  2. geen administratieve lasten;
  3. kwaliteitsborging en minder controles;
  4. uitkomsten controles zijn voor rekening van Stichting De Landschapwacht;
  5. daadwerkelijk beheer is eenvoudig te organiseren via Stichting De Landschapswacht;
  6. na zes jaar gewaarborgde mogelijkheid voor verlenging subsidie.

Middels een eenvoudige bruikleenovereenkomst tussen u en Stichting De Landschapswacht is gewaarborgd dat u jaarlijks, met een duur van zes jaar, de beheersubsidies via Stichting De Landschapswacht ontvangt. U kunt ook direct het beheer van uw landschapselementen via Stichting De Landschapswacht regelen.

 Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 Ir. B. (Bart) Dingemanse                                                                                               Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bdingemanse@nederlandscultuurlandschap.nl                                                                           06-46593142 / 024-6842294

Rijksstraatweg  174                                                                                                                                                     6573 DG  BEEK-UBBERGEN