Gesloten front tegen dumpingen drugsafval

foto: provincie Noord-Brabant
foto: provincie Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch, 20 december – Het dumpen van drugsafval is een milieumisdrijf waar goed georganiseerde criminelen achter zitten. Daar moet je dus ook goed georganiseerd tegen optreden. Vanuit die gedachte hebben een groot aantal Brabantse (overheids)organisaties en het Openbaar Ministerie hun samenwerking geïntensiveerd. Een gezamenlijk ontwikkeld actieplan moet de overlast van drugscriminaliteit in Noord-Brabant terugdringen.

‘Het aantal drugsafvaldumpingen in het buitengebied neemt hand over hand toe. In je eentje kun je daar als provincie of gemeente weinig tegen uitrichten. Samenwerking en solidariteit zijn de sleutelwoorden. Elkaars ogen en oren zijn, dat levert de winst op’, aldus gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) .

Actieplan
Op zijn initiatief  is enkele maanden geleden een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers van gemeenten, politie, brandweer,  waterschappen, Openbaar Ministerie en omgevingsdiensten. Het plan van aanpak dat zij hebben opgesteld bevat afspraken en maatregelen om het aantal dumpingen terug te dringen. Het bevat ook richtlijnen over hoe te werk te gaan na het aantreffen van drugsafval.

Een samenvatting van de maatregelen:

  1. Versterken rol toezichthouders

Omgevingsdiensten, waterschappen en natuurbeherende organisaties hebben veel toezichthouders in dienst die actief zijn op straat en in het buitengebied. Zij houden toezicht op de naleving van allerlei (milieu)wetten en regels. Tijdens werkconferenties in februari krijgen zij speciale instructies om signalen die wijzen op drugscriminaliteit makkelijker te kunnen herkennen.

  1. Werkinstructies voor opruimen en schoonmaken

Er komt een uniforme werkwijze bij het opruimen van drugsafval. Dat kan de politie helpen bij het sporenonderzoek. Zo kan de politie  drugscriminelen beter achterhalen en dat geeft tevens inzicht in hun werkwijze

  1. Registratie en kennisdeling

Er komt een betere en uniforme registratie van de dumpingen.  Dat leidt tot delen van kennis, een beter inzicht in de problematiek en inzicht in het effect van maatregelen.

  1. Publieksinformatie

Het publiek krijgt informatie over hoe je activiteiten kunt herkennen die te maken hebben met de productie en het transport van drugs en drugsafval.

  1. Opruim- en schoonmaakkosten drukken

Samen met afvalbedrijven, saneerders en milieuadviesbureaus worden mogelijkheden verkend om de kosten voor het opruimen van het drugsafval en het schoonmaken van het terrein terug te dringen. De provincie onderzoekt ook de haalbaarheid van een waarborgfonds zodat gedupeerde grondeigenaren niet meer alleen voor de opruimkosten hoeven op te draaien.

OM
Het Openbaar Ministerie toont zich content met de gezamenlijke aanpak en ziet er kansen in om het drugscriminelen extra lastig te maken. Het OM en Nationale Politie gaan volgend jaar een aantal afvaldumpingen strafrechtelijk onderzoeken. Via ‘terug-rechercheren’ kunnen de daders mogelijk worden achterhaald.

Het OM wil zo ook gegevens verzamelen over de werkwijze van drugscriminelen. Die informatie kan vervolgens alle partners helpen om die werkwijze te verstoren. Het OM zal de onderzoeksgegevens waar mogelijk delen met de samenwerkingspartners die dan makkelijker bestuurlijke maatregelen kunnen opleggen, zoals bestuurlijke boetes.

Samen Sterk
Burgemeester Anja Thijs van Eersel, voorzitter van het gezamenlijke toezichtsproject ‘Samen Sterk in het Buitengebied’ deed tijdens de perspresentatie een krachtig beroep op alle gemeenten in Noord-Brabant om het project te blijven ondersteunen. ‘We moeten solidair zijn als het om dit soort brede maatschappelijke problemen gaat. Meedoen aan ‘Samen Sterk’ kost je als gemeente 7.500 euro per jaar; een schijntje als je het vergelijkt met het bedrag dat je kwijt bent als je zo’n dumping op je grondgebied moet laten opruimen’.