Werelderfgoed Waddenzee verdient beter en eenduidig natuurbeheer

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het gisteren verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels. Goed en eenduidig natuurbeheer is noodzakelijk om verder herstel van de Waddenzee mogelijk te maken.

Lees verder: Natuurbericht