Damherten zwemmen Veerse Meer over

Het is algemeen bekend dat er een grote populatie damherten op de Haringvreter leeft in het Veerse Meer. Het gebeurd regelmatig dat deze damherten het eiland verlaten en dan naar de vaste wal komen. Hierdoor opstaat grote schade aan de omliggende percelen van de daar aanwezige landerijen. Door een wandelaar werd het overzwemmen van damherten … Lees meer

Drie Fransen aangehouden voor stroperij in Stijnse Groen

Gouda, 29 april 2014 – De politie heeft dinsdagmiddag 29 april, drie mannen van 33(2) en 38 jaar uit Frankrijk aangehouden op verdenking van stroperij in het Stijnse Groen. Een getuige zag de mannen op de Rossinistraat uit een auto stappen en het Stijnse Groen inlopen. Omdat de mannen een schepnet en een verrekijker bij zich hadden hield de getuige ze in de gaten en sprak ze aan.

Bron:  Oozo

Lees meer

Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van … Lees meer

Werelderfgoed Waddenzee verdient beter en eenduidig natuurbeheer

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het gisteren verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels. Goed en eenduidig natuurbeheer … Lees meer

Gladde slangen in Maastricht

Maastricht – Op de Sint Pietersberg zijn voor het eerst sinds 50 jaar weer gladde slangen gevonden. Elders in Nederland komt deze soort voor in heide- en hoogveengebieden, maar in Maastricht leeft de gladde slang op rotsachtige hellingen grenzend aan hellingbossen en kalkgraslanden. Dat zijn de habitats waar ze in Wallonië, Noord-Frankrijk en nabije gebieden … Lees meer

ZMF benadert terreineigenaren voor aanleg tijdelijke natuur

Bedrijven hebben sinds kort de mogelijkheid om braakliggende gronden tijdelijk in te richten als natuurgebied. Zo ontstaat er een pop-up natuurgebiedje: een tijdelijk leefgebied voor planten en dieren. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is groot voorstander van deze manier van natuurontwikkeling en benadert actief terreineigenaren om deze mogelijkheid te benutten. De ZMF biedt ondersteuning bij de ontheffingsaanvraag en leveren samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland inrichting- en beheeradvies voor deze terreinen.

Bron: Groene Ruimte

Lees meer

Vissers helpen palingen naar zee

Volwassen palingen worden naar zee geholpen om voort te planten. Op 25 locaties verspreid over Nederland worden volwassen palingen veilig over de dijk gezet om zich voort te kunnen planten in zee. In de Hoekse Waard bij gemaal De Eendragt is de officiële starthandeling verricht voor het project Paling Over De Dijk. Met dit project worden op 25 locaties verspreid over Nederland volwassen palingen veilig over de dijk gezet. Dat is nodig omdat palingen zich in de oceaan voortplanten, maar de kust zelfstandig niet of nauwelijks kunnen bereiken. Beroepsvissers en sportvissers steken daarom de handen uit de mouwen om de palingen op weg te helpen. Hiermee wordt de door dammen, dijken, gemalen en waterkrachtcentrales onderbroken levenscyclus van de paling weer hersteld.

Origineel bericht:  van Stichting DUPAN

Lees meer

Jagen met luchtbuks

Toen ik een beetje research begon te doen voor mijn vorige post rond hoe je met een luchtdrukgeweer kan oefenen voor het kogelschieten, kwam ik aan de weet dat er in het Verenigd Koninkrijk ook duchtig mee gejaagd wordt. Om één of andere reden intrigeerde me dat en begon ik er me een beetje verder in te … Lees meer

KNNV bestaat 110 jaar

De KNNV, de vereniging voor veldbiologie, bestaat 110 jaar! Het jubileumjaar start in mei met 110 natuuractiviteiten door het hele land. De KNNV nodigt u uit mee naar buiten te gaan en de lente te beleven. Door het hele land zijn er excursies en andere activiteiten. Kijk voor alle 110 excursies op www.knnv.nl.

Lees meer